[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språk till gnomeDu får förklara lite bättre om vad som vad du till göra, vad du gjort samt vad som hände som är skumt.
Det är svårt att förstå av det lilla som du skrev.

Den 20 nov 2010 16.04, "mattias" <mj@mjw.se> skrev:

finns inte i apt va ja  kan se
skummt finns ju i ubuntu


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/1290089078.4814.1.camel@mjl


Reply to: