[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

vmwarekör vmware på debian squeeze
amd64
funkar bra förtuom att ja itne kan boota verkliga partioner
vilket ska gå
kör samma version på en win xp del 
hmm

Reply to: