[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

språk till gnomefinns inte i apt va ja  kan se
skummt finns ju i ubuntu


Reply to: