[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bra sökapplikation för desktop i Squeeze?Hej

Beagle är tydligen nerlagt.

Förslag på en bra sökapplikation för desktop i Squeeze?

Den måste kunna indexera PDF:er för att vara användbar för mig.


/Daniel Andersson


Reply to: