[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bra sökapplikation för desktop i Squeeze?Den Thu, 11 Nov 2010 13:47:40 +0100
skrev Daniel Andersson <list@daniel-gr-andersson.com>:

> Hej
> 
> Beagle är tydligen nerlagt.
> 
> Förslag på en bra sökapplikation för desktop i Squeeze?
> 
> Den måste kunna indexera PDF:er för att vara användbar för mig.
> 
> 
> /Daniel Andersson
> 
> 

Hej!

Det som de flesta ersätter Beagle med är Tracker:

http://packages.debian.org/squeeze/tracker

Och enligt http://live.gnome.org/Tracker/SupportedFormats så stöds PDF!


\\anders


Reply to: