[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing inte för vardagligt bruk (was: Re: Grafik för Intel 855GM trasigt i Squeeze/testing.)On Mon, 2010-04-12 at 14:11 +0200, Martin Bagge / brother wrote:
> On Mon, 12 Apr 2010, Sven Arvidsson wrote:
> 
> > i8xx-familjen och bara på unstable-system (testing är tyvärr inte att
> > rekommendera för vardagligt bruk).
> 
> Det här måste du utveckla, jag förstår inte vad du menar med att man inte 
> ska använda testing i vardagligt bruk.
> Jag reagerar så klart eftersom jag själv använder testing i min 
> arbetsstation på jobbet (hemma kör jag dock unstable i arbetsstationen).
> 
> Är det något särskilt du vänder dig emot? Att det finns tillfällen när 
> saker inte är lämpligt förstår jag ju men du får det att låta så 
> generellt.
> Skulle du rekomendera unstable till vardagligt bruk? Varför föredrar du 
> unstable för testing i sådant fall?

Hej,

Det kommer direkt från Debian-utvecklare:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=577053#15

Men det finns säkerligen lika många synpunkter på det som det finns
Debian-utvecklare och Debian-användare. Funkar det för dig så tänker jag
inte tvinga dig att försöka ändra på det ;-)

Problemet som uppkommer är att när det är dags att rapportera buggar
eller felsöka har testing det värsta från både stable och unstable:
gamla versioner, lång tid mellan fixarna, men ändå en ström av
uppdateringar med potentiella problem.

Ska man rapportera det som en bug vill de flesta utvecklare först och
främst veta om det fortfarande är ett problem i unstable (eller rent av
experimental). 

Stable eller unstable här, men det är bara mina två ören som sagt.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: