[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Undermålig dhcp hos Comhem.Den 4 oktober 2009 01.52 skrev Mats Erik Andersson <ynglingatal@yahoo.se>:
>
> Hej!

Hej, liten notering om att det anses snyggast att skicka oformaterad
datorpost till listor. (inte HTML)

> Jag har ett tekniskt spörsmål för att komma runt den
> felinställning Comhem nyttjar för dhcp-hyra i deras
> nätverk.
>
> Saken är den Comhem sänder tillbaka
>
>     dhcp-server-identifier 10.125.1.11,
>
> vilket enligt rfc1918 ligger i ett oslussbart nät. Denna
> maskin finns faktiskt -- den svarar på icmp-ping -- men
> protokollen bootps/bootpc blockeras. Det är i själva verket
> den närmsta närslussen 83.253.240.1 som kan svara på
> våra dhcp-klienter, den värdet på ovanstående parameter
> "dhcp-server-identifier" hindar det rätta gensvaret i upp
> till två timmar.

(Oslussbart nät = Icke routbart, privat nät?)
(Sluss = Router? )
Jag tror jag förstår scenariot, men inte riktigt problemet.
Vad är det för svar som du förväntar dig att få som är blockerat två timmar?
Varför behöver du bootps/bootpc från deras dhcp-server?

> Jag kunde komma runt problemet när jag körde en nätsluss
> med OpenBSD, men nu har jag åter samma problem med
> en ny nätsluss under Linux, så jag undrar hur Ni andra
> kommer runt eländet.

Hur gjorde du i OpenBSD?
Hur jag ungår det?  Jag har en annan operatör.

> Comhem svarade i mars månad:
>
>     "Våra tekniker känner till problemet och
>      arbetar på en lösning"!
>
> Jag  väntar än på deras åtgärder.

Kanske dags att fråga vad som händer eller inte händer?
Sedan så  kan du även fundera på att byta operatör, eftersom
de inte verkar ha tillräcklig kompentens för att driva en ISP.

> Många hälsningar.

Detsamma
/Anders


Reply to: