[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Synen på EUPL hos Debian GNU/Linux.Hej!

Kan någon av de lyssnande skingra dimman kring den
officiella synen på EUPL v1.1 inom Debian-kretsen?
Bara som ett fall, så vägrar dh_make att godtaga EUPL
i först anloppet, utan som paketbyggare måste jag skriva
om detta i efterhand. Den avgörande stridsfrågan är:

   * Kan ett binärpaket i "contrib" lyda under EUPL  v1.1?

Ett jakande svar vore gott, medan ett nekande skulle vara
skäl nog att börja utöva påtryckningar mot Debian-kretsen.


Hälsning

Mats E Andersson


Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
Sök och jämför priser hos Kelkoo.
Reply to: