[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

misstagRåkade göra en partion på 156 gb
Och min mailserver disk är bara på 20 gb
När ja kör dd if=/dev/hdb1 of=/home/mj/mj.img tar den med hela disken
altså alla 156 gb Vilket min andra disk inte klarar Hur göra för att
bara få med dom 20 gb 
Hittade blocks= i man sidan
Men är osäker om det är rätt


Reply to: