[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fdisk
Den 23 juli 2009 15.20 skrev mattias <mj@mjw.se>:
fasen va dålig man är på att förklara i detalj
Övning ger färdighet...
varför ja ska dela upp den i 20 gb partioner är
ska lägga om mian vps er
dvs en vps på 1 partion etc
VPS:er?  Varför inte använde LVM, så slipper du partitionera hårddisken på lågnivå.  Med LVM så kan du använda flera fysiska diskar med en LVM-partion och en ext3-partion till /boot om ca 1 Gbyte.  Den behövs finnas på en disk, för det är den som Grub bootar/startar från.
Dessa partitioner formateras med pvcreate för att skapa en fysisk LVM-disk (physical volume, PV).  Dessa PV-partitioner kan man sedan bunta ihop till en eller flera volymgrupper med vgcreate (volume groups, VG).
Sedan kan man väldigt enkelt skapa, tabort och flytta logiska partioner (logical volume LV) ur dessa.  Det är MYCKET mer flexibelt än att använda lågnivåspartitioner.

När du installerar debian, så kan den automatiskt skapa /boot och LVM-partitionen åt dig.

Som någon skrev, tycker du att använda fdisk i terminal är krångligt, så kan du använda gparted, som är GUI.  Det går att flytta partitioner med gparted med, men det är mycket långsammare, och mer riskfyllt än med LVM.
Men det kan fortfarande vara praktiskt att använde kommandoraden 'fdisk -l' i ett terminalfönster för att snabbt se hur partitionerna på alla hårddiska är upplagda.

/Jackson

PS:  Du top-postar... DS:


Reply to: