[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: misstag





Den 24 juli 2009 18.33 skrev mattias <mj@mjw.se>:
Råkade göra en partion på 156 gb
Och min mailserver disk är bara på 20 gb
När ja kör dd if=/dev/hdb1 of=/home/mj/mj.img tar den med hela disken
altså alla 156 gb Vilket min andra disk inte klarar Hur göra för att
bara få med dom 20 gb
Hittade blocks= i man sidan
Men är osäker om det är rätt

Eftersom du inte tala om varför, utan bara hur du vill göra, så kan vi ju inte ge dig alternativa lösningar, som skulle kunna fungera bättre.  Så det kan vara fördelaktigt att även tala om det när du frågar.

Om jag antar att du skall göra backup av datat, så är ett annat alternativ är att du spar datat som är lagrat i filsystemet och inte hela filsystemet.  Filsystemet innehåller nämligen även de tomma sektorerna, vilket kanske inte är så intresserad av att göra en backup på.

Om du vill göra en backup (för att sedan återställa på någon annan partition), så kan exempelvis tar(1) vara ett bättre alternativ.  OM det är så att den totala datastorleken på den stora disken är mindre än det fria utrymmet på /home-partitionen (20GiB ?), så kan du lagra det på den lilla disken med tar (och kanske även komprimera tar-filen i samma svep).

/Jackson


Reply to: