[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fdiskHur skapa en 20 gb partion med fdisk?
Ja en dum fråga vet


Reply to: