[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ställa in nat?jonas nydahl wrote:
> Mitt interna kort är eth0, och är inställt statiskt till 192.168.0.1
> Mitt externa är ppp0.
>
> Jag har testat olika guider utan att få till det.

Prova att som root köra

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/forwarding
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/ppp0/forwarding

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE

Fungerar det ändå inte, prova att pinga en extern ip-adress (t.ex.
72.14.221.104 = google.se). Ifall det fungerar är det troligtvis DNS'en
som behöver ställas in. Kolla /etc/resolv.conf och lägg in dem i
dhcpkonfigurationen och förnya dhcpleaserna.

Mvh,
 Stefan


Reply to: