[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mer utskriftstrubbelPeter Krefting:

Det är möjligt, men när jag tittar i den installerade PPD-filen /etc/cups/ppd/laserjet.ppd så ser jag
[...]

Det visade sig vara handhavandefel den här gången :-) Jag hade ställt in en utskriftsskalering i programmet jag skrev ut från, när jag satte det till 100 % så fungerade det som det skall.

Jag har inte testat i Open Office den här gången, men förhoppningsvis fungerar det där också.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: