[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lvmTitle: Meddelande
försök aldrig lägga in debian på en lvm
det går inte å boota

Reply to: