[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mer utskriftstrubbelJohan Malm:

Jag har samma "problem" med min HP Deskjet 5940. Har inte tänkt på att det kan ha med lenny-uppgraderingen att göra. Det kan inte ha någonting med buggen http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=457721 att göra?

Det är möjligt, men när jag tittar i den installerade PPD-filen /etc/cups/ppd/laserjet.ppd så ser jag

  *DefaultPageSize: A4
  [...]
  *DefaultPageRegion: A4
  [...]
  *DefaultImageableArea: A4

så det verkar ju som den är inställd på A4 på något sätt? Jag har varit inne i inställningarna som jag kommer åt from Systemadministation > Utskrift och ställt standardformatet till A4.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: