[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: [OT?] Kan inte ssh:a från Debian Lenny till Ubuntu 9.04Låter som om bbb kör med firewall / router på sin sida
Va får du för ip på ubuntu?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Carlsson [mailto:maillist.peter@home.se] 
Skickat: den 16 juni 2009 21:01
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org; Peter Carlsson
Ämne: [OT?] Kan inte ssh:a från Debian Lenny till Ubuntu 9.04


Hej!

Kanske lite off-topic eftersom problemet troligen ligger på
Ubuntu-sidan...

Jag har en grundinstallation av Ubuntu 9.04 där jag precis fått igång 
ett mobilt bredband från Bredbandsbolaget/Telenor. Detta är den enda 
anslutningen till Internet och surfning och ssh från Ubuntun funkar bra.

Däremot fungerar det inte att ssh:a in till Ubuntun trots att jag 
installerat ssh-server på Ubuntun.

Som default är ufw (brandväggen i Ubuntu) inte aktiverad. Resultatet är 
det samma oavsett om jag låter den vara avstängd eller om jag tillåter 
all trafik. Misstänker att det kanske är så att Ubuntun inte lyssnar på 
det mobila bredbandet trots att netstat -l säger att den lyssnar på
*:ssh .

Finns det någon loggfil (på Ubuntun eller Debian) jag kan kolla för att 
undersöka vad som går fel?

Kompletterar gärna med mer info om det behövs.

/Peter


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: