[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

vmwareTitle: Meddelande
någon som fått vmware att inte tappa hela configen efter varge reboot
min gör det
använder tar.gz installationen

Reply to: