[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: xenNi får ha lite överseende är van att vara kort i beskrivningar
Har kvar befintliga installationer
En lösning är ju att göra en reinstall av varge install men vem orkar
det
Lite oftopic
Om man vill använda xen för att boota vanliga os ex hvm *osäker* måste
amn ha intel -vt då?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jostein Martinsen-Jones [mailto:jostmart@gmail.com] 
Skickat: den 13 juni 2009 09:42
Till: mattias; debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: SV: xen


Har du kvar LVM-volymerna med befintliga installationer på, och försöker
starta dem, eller försöker du göra nyinstallation? Som Marcus säger, du
får ge mer information om någon skall kunna hjälpa. En bra start är
konfigurationsfilerna för xen och output från lvdisplay.

Kolla också här
http://www.google.com/search?q=GET+operation+failed%3A+xend_get%3A+error
+f&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=com.ubuntu:sv-SE:unofficial&client=firefox
-a

En snabb gissning är att hämtningen av en iso-fil tog för lång tid.Den den 12 juni 2009 17:04 skrev Marcus Rejås<marcus@rejas.se>:
> On 06/12 16:34, mattias wrote:
>> Försöker starta med
>> virsh start mj
>>
>> Svar:
>> libvir: Xen Daemon error : GET operation failed: xend_get: error from

>> xen daemon
>> :
>>
>> error: failed to get domain 'mj'
>
> Okej, jag har aldrig använt virt, vi managerar våra system med "xm" 
> (man xm). Skall se om jag hinner kolla på virt. Annars kanske någon 
> annan kan hjälpa dig med felmeddelandet.
>
>  /Marcus
>
> --
> Marcus Rejås          jabber:   marcus@jabber.rejas.se  ,= ,-_-. =. 
> Rejås Datakonsult     e-mail:   marcus@rejas.se        ((_/)o o(\_)) 
> Kaserngatan 1         web:      http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
> s-761 46 Norrtälje    gpg-key:  http://gpg.rejas.se         \_/
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: