[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: xenOn 06/12 16:34, mattias wrote:
> Försöker starta med
> virsh start mj
> 
> Svar:
> libvir: Xen Daemon error : GET operation failed: xend_get: error from
> xen daemon
> :
> 
> error: failed to get domain 'mj'

Okej, jag har aldrig använt virt, vi managerar våra system med "xm" (man xm).
Skall se om jag hinner kolla på virt. Annars kanske någon annan kan hjälpa
dig med felmeddelandet. 

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås     jabber:  marcus@jabber.rejas.se ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus@rejas.se    ((_/)o o(\_))
Kaserngatan 1     web:   http://www.rejas.se   `-'(. .)`-' 
s-761 46 Norrtälje  gpg-key: http://gpg.rejas.se     \_/ 


Reply to: