[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xenOn 06/12 01:58, mattias wrote:
> Installerade nyligen om servern med debian lenny
> Från fedora 8

Ett bra byte om du fråga mig :-)

> Hade ett antal vps er från fedora 8 som ja trodde man skulle kunnat
> använda i debian lenny
> Var och en låg på en lvm volym på andra disken
> Som sagt trodde ja att amn kunde använda dommed debian lenny
> Men icke
> Xen vill inte veta av dom

Mattias, jag har fler trådar på denna lista där jag vill svara dig. Vi kör
mycket Xen på Debian, mest debian-debian men även andra gäster och jag känner
inte igen de problem du har. Jag vet inte om du vill ha hjälp eller bara
konstaterat att det inte går, men om du vill ha hjälp för du berätta lite mer
vad du gjort.

Det är inga problem att köra andra VPS:er i Debian Lenny (eller någon annan
dist heller) men man måste tänka på att domU:erna (VPS:erna, gästerna) skall
bootas med den kärna de förväntar sig. Bootar man med någon annan kärna så
måste den passa med den gäst man skall köra och så måste eventuella moduler
finnas på gästen. Samma problematik gäller eventuella initrd-filer.

Vill du ha hjälp måste du beskriva ditt problem lite mer och ställa mer
konkreta frågor.

Med vänliga hälsningar,

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås     jabber:  marcus@jabber.rejas.se ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus@rejas.se    ((_/)o o(\_))
Kaserngatan 1     web:   http://www.rejas.se   `-'(. .)`-' 
s-761 46 Norrtälje  gpg-key: http://gpg.rejas.se     \_/ 


Reply to: