[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: xenFörsöker starta med
virsh start mj

Svar:
libvir: Xen Daemon error : GET operation failed: xend_get: error from
xen daemon
:

error: failed to get domain 'mj'

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Marcus Rejås [mailto:marcus@rejas.se] 
Skickat: den 12 juni 2009 09:01
Till: mattias
Kopia: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: xen


On 06/12 01:58, mattias wrote:
> Installerade nyligen om servern med debian lenny
> Från fedora 8

Ett bra byte om du fråga mig :-)

> Hade ett antal vps er från fedora 8 som ja trodde man skulle kunnat 
> använda i debian lenny Var och en låg på en lvm volym på andra disken
> Som sagt trodde ja att amn kunde använda dommed debian lenny
> Men icke
> Xen vill inte veta av dom

Mattias, jag har fler trådar på denna lista där jag vill svara dig. Vi
kör mycket Xen på Debian, mest debian-debian men även andra gäster och
jag känner inte igen de problem du har. Jag vet inte om du vill ha hjälp
eller bara konstaterat att det inte går, men om du vill ha hjälp för du
berätta lite mer vad du gjort.

Det är inga problem att köra andra VPS:er i Debian Lenny (eller någon
annan dist heller) men man måste tänka på att domU:erna (VPS:erna,
gästerna) skall bootas med den kärna de förväntar sig. Bootar man med
någon annan kärna så måste den passa med den gäst man skall köra och så
måste eventuella moduler finnas på gästen. Samma problematik gäller
eventuella initrd-filer.

Vill du ha hjälp måste du beskriva ditt problem lite mer och ställa mer
konkreta frågor.

Med vänliga hälsningar,

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås     jabber:  marcus@jabber.rejas.se ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus@rejas.se    ((_/)o o(\_))
Kaserngatan 1     web:   http://www.rejas.se   `-'(. .)`-' 
s-761 46 Norrtälje  gpg-key: http://gpg.rejas.se     \_/ 


Reply to: