[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xenInstallerade nyligen om servern med debian lenny
Från fedora 8
Hade ett antal vps er från fedora 8 som ja trodde man skulle kunnat
använda i debian lenny
Var och en låg på en lvm volym på andra disken
Som sagt trodde ja att amn kunde använda dommed debian lenny
Men icke
Xen vill inte veta av dom
synd


Reply to: