[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xen



mattias wrote:
Om amn gör en xen image på 1 gb och lägger över den på en lvm
Använder itne xen ledigt utrymme på lvm då?
Även om imagen var på 1 gb

Tjena!

Nej. Den image man gör innehåller ett filsystem. Det filsystemet är skapat till en viss storlek och den informationen om storlek är lagrad i filsystemet självt.

Om du kopierar filsystemet till en partition som är större har filsystemet ingen aning om det. Du måste själv öka storleken på filsystemet. Om du har ext2 eller ext3 så kan resize2fs göra jobbet.

mvh
/Martin


Reply to: