[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: xenAha tror ja fattar
Hoppas man inte behöver omvandla gb i mb
Är typ 0,a i matte

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Leben [mailto:martin@leben.nu] 
Skickat: den 11 juni 2009 10:40
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Kopia: debian-user-swedish
Ämne: Re: xen


mattias wrote:
> Om amn gör en xen image på 1 gb och lägger över den på en lvm Använder

> itne xen ledigt utrymme på lvm då? Även om imagen var på 1 gb

Tjena!

Nej. Den image man gör innehåller ett filsystem. Det filsystemet är 
skapat till en viss storlek och den informationen om storlek är lagrad i

filsystemet självt.

Om du kopierar filsystemet till en partition som är större har 
filsystemet ingen aning om det. Du måste själv öka storleken på 
filsystemet. Om du har ext2 eller ext3 så kan resize2fs göra jobbet.

mvh
/Martin


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: