[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fgrlx plötsligt slutat fungeraHej listan!

Efter en omstart av datorn ville inte X-servern starta och vid närmare 
felsökning visade det sig vara fglrx som orsakade krashen. Så nu kör jag 
temporärt med radeon-drivrutinen istället.

Min gissning är att det är någon uppdatering jag gjort (kör amd64 unstable) 
som orsakar det hela, men efter som jag mest oftast sätter datorn i viloläge 
är det svårt att veta vad som isf är orsaken. Dock när jag har kollat igen 
apt-loggen har jag inte hittat något paket som skulle kunna vara relaterat.

X-servern krashar med följande:
-------------------------
Backtrace:
0: /usr/bin/X(xf86SigHandler+0x6a) [0x49144a]
1: /lib/libc.so.6 [0x7f04af350f60]
2: /lib/libc.so.6(strlen+0x30) [0x7f04af39a050]
3: /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so [0x7f04aceae5ae]
4: 
/usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so(atiddxPcsLoadKernelDatabase+0xb4) 
[0x7f04aceadfe4]
5: /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so [0x7f04ace90438]
6: /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so(atiddxPreInit+0x6cb) 
[0x7f04ace8a9fb]
7: /usr/bin/X(InitOutput+0x9eb) [0x46b27b]
8: /usr/bin/X(main+0x2c6) [0x4369f6]
9: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe6) [0x7f04af33d1a6]
10: /usr/bin/X(FontFileCompleteXLFD+0x281) [0x435e99]

Fatal server error:
Caught signal 11.  Server aborting
----------------------
utan någon föregående error (eller varning). Jag har även prövat med ny 
version av fglrx (8-7) men med samma resultat, samt prövat att stänga av AIGLX 
och Composite som inte heller hjälpte.


fglrxversion: 8-6-2
kärnversion: 2.6.25-7 (linux-image-2.6.25-2-amd64)
X-version: 7.3+18


Hoppas att någon kan hjälpa mig för jag har kört fast. Jag har försökt hitta 
andra med liknande problem men det verkar inte finnas.

Hälsningar
/Sebastian Gröhn
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Module"
	Load		"DRI"
EndSection

Section "Extensions"
	Option		"Composite"	"Enable"
EndSection

Section "ServerFlags"
	Option		"AIGLX"		"True"
EndSection

Section "DRI"
	Group		"video"
	Mode		0660
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"SendCoreEvents"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"se"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"synaptics"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"	"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"	"auto-dev"

	# This is for gsynaptics to control the touchpad
	Option		"SHMConfig"	"true"
EndSection

Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
	Driver		"fglrx"
	Option		"TexturedVideo"	"True"
	Option		"XAANoOffscreenPixmaps"	"true"
	Option		"VideoOverlay"	"True"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
	Option		"DPMS"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Configured Video Device"
	Monitor		"Configured Monitor"
	DefaultDepth	24
EndSection

Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"	"SendCoreEvents"
	InputDevice	"Configured Mouse"
EndSection

Attachment: Xorg.0.log.old
Description: application/trash


Reply to: