[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: kvm/qemu: vnc-geometri?Det görs av den som startar vncserver

Så här gör jag med min FC8-maskin där vncserver går som demon:

[bengt@studio ~]$ cat /etc/sysconfig/vncservers
VNCSERVERS="1:bengt"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1680x1050 -nohttpd"

Det går att ange direkt om man startar vncserver med kommando.
Pröva vncserver --help

Du skall inte behöva pilla i X konfiguration för detta.
/Bengt
----- Ursprungligt meddelande ----
Från: "fredrik@kyla.kiruna.se" <fredrik@kyla.kiruna.se>
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Skickat: måndag 11 augusti 2008 17:37:47
Ämne: kvm/qemu: vnc-geometri?

Har nu kompletterat med en virtuell 32-bitarsmaskin (kör Lenny-x86) 
med hjälp av virt-manager (använder kvm/qemu och libvirtd). Den funkar 
fint även om muspekaren är krånglig (det rekommenderas att använda en 
extern USB-pekplatta för den virtuella maskinen). Jag behöver 
sun-java-plugin för att kunna fylla i reseräkningar... Dyker den 
någonsin upp i 64-bitarsversion?

Det är inte uppenbart hur man byter skärmstorlek ("-geometry") på den 
vnc-server genom vilken man ansluter till de virtualiserade maskinerna 
och det framgår inte av dokumentationen. Rutan blir bara 800x600 - för 
lite för en Iceweasel. Är det så illa att man måste ange "default" i 
Xorg.conf ?

/Fredrik


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


   __________________________________________________________
Ta semester! - sök efter resor hos Kelkoo.
Jämför pris på flygbiljetter och hotellrum här:
http://www.kelkoo.se/c-169901-resor-biljetter.html?partnerId=96914052


Reply to: