[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kvm/qemu: vnc-geometri?On Mon, Aug 11, 2008 at 05:37:47PM +0200, fredrik@kyla.kiruna.se wrote:
> 
> Det är inte uppenbart hur man byter skärmstorlek ("-geometry") på den  
> vnc-server genom vilken man ansluter till de virtualiserade maskinerna  
> och det framgår inte av dokumentationen. Rutan blir bara 800x600 - för  
> lite för en Iceweasel. Är det så illa att man måste ange "default" i  
> Xorg.conf ?

Jag har följande rad i en ".vncrc" fil:

  $geometry ="1152x864";

Men jag kör tightvnc enbart, inget virtuellt. Det kanske fungerar
på samma sätt för dig...

/Thomas L


Reply to: