[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta debian installation till en annan disk.Tack för svaren,

Jag skall försöka med detta.

/Mikael


Leif Hornsved wrote:
On Mon, 11 Aug 2008 17:42:58 +0200
"mikael mikael-at-iced.se |adress24|" <...>
wrote:

Jag försöker flytta en existerande debian installaion
(etch) som ligger på en 250gb usb hd (dock bara 6GB använt)
till en liten 20GB hd

innan när jag försökt sånt här så har
jag kört dd och kört över hela disken från den
ena till den andara men eftersom dd kör över hela disken
oavsett om det finns data där eller ej så funkar ju det
inte så bra i detta fallet.

Det kan nog fungera bra även med dd-metoden! Du behöver förbereda med
att krympa din stora partition med hjälp av parted.

Installera paketet parted först. Gör en backup av det du har och
läs dokumentationen "info parted".

Minska originalpartionen till t ex 7 GB, alltså lite drygt vad som
behövs. Det är ingen risk att parted minskar mer än så. Defragmentering
sker snabbt och automatiskt på köpet. Kopiera sedan till
destinationspartitionen med dd (eller parted). Öka slutligen partitionen
med parted till full eller lagom storlek (kanske även originalet).

/Leif
Reply to: