[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta debian installation till en annan disk.mån 2008-08-11 klockan 17:42 +0200 skrev mikael:

> 4) bootade up det gamla os'et mountade nya disken på /mnt
> 
> 5) /sbin/grub-install --root-directory=/mnt --recheck /dev/sdb
> 
> Här är problemen börjar grub klagar på att den inte
> hittar /mnt/boot/grub/stage1 och skriver inte nån MBR

5) chroot /mnt /bin/bash
6) /sbin/grub-install --root-directory=/ --recheck /dev/sdb

Danne


Reply to: