[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: ezmlmbörjar faktiskt trivas med qmail
ok något bökig men med webmin så..


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu]
Skickat: den 5 augusti 2008 17:29
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: ezmlm


On Tue, 5 Aug 2008, mattias wrote:

> vart hitta ezmlm?

ezmlm har en begränsning som gör att man inte kan distribuera det som deb.
(typ)
En snabb googling gav vid handen den här[1] något gamla gajden för att
sätta upp det tillsammans med qmail. Nu minns jag inte hur det blev med
din mailinstall, jag tipsade bl.a. om att du kanske skulle titta på
postfix och länkade då en gajd[2]. I gajden finns ett stycke om hur du
sätter upp mailman för sändlistor, mailman har sina begränsningar men i
administrationshänseende är det skönt som fan.

[1] http://jclement.ca/docs/debian_qmail/debian_qmail/
[2] http://workaround.org/articles/ispmail-etch/


--
/brother
http://frakalendern.se
Albert Einstein wears Bruce Schneier pajamas


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: