[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Grafikkortsflaekt etcJag kör också forfarande Debian även om jag för tillfället använder en laptop med Ubuntu Hardy. Jag är inte helt nöjd med att Ubuntu är så beroende av Gnome för att fungera - vill att ett operativsystem skall fungera oberoende av gränssnitt, inklusive konfiguration av nätverk osv.

Min fråga är relaterad till detta och jag minns inte om det diskuterats på listan. Kan man reglera fläkten på ett nVidia-baserat grafikkort utan att starta X med nVidias slutna drivrutin?. Fläkten går med fullt varvtal tills X startat, i övrigt är maskinen ifråga nästan helt ljudlös.(Jag köpte den med ett passivt kylt kort men var tvungen att byta då den enorma kylflänsen visade sig täcka samtliga PCI-kortplatser!)

Maskinen ifråga kör f ö för tillfället Arch, som är ungefär vad Debian var då jag började använda det 1997. Jag kommer dock att gå tillbaka till Debian så fort jag fått fast nätverk till min nya lägenhet, på grund av det oslagbara utbudet av paket. Har dock inte bestämt om jag skall avlägsna Arch eller köra Debian virtualiserat.

Hälsningar
Fredrik


Reply to: