[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med apt-get (dpkg).Markus Viitamäki wrote:
> Removing sun-java5-bin ...
> /usr/share/icons/sun-java5.png is not a directory
> dpkg: error processing sun-java5-bin (--remove):

Se http://bugs.debian.org/462727

Det är /var/lib/dpkg/info/sun-java5-bin.postrm som är buggig.
Om du tar bort sun-java5.png på rad 36 i postrm-scriptet
(så det står "update-icon-caches /usr/share/icons/") så
bör borttagningen fungera bättre.

Mvh,
 Stefan


Reply to: