[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med apt-get (dpkg).Tjosan alla. Jag har ett litet problem med apt-get (dpkg). Jag har nämligen ett paket som vägrar att försvinna. Och jag lyckas inte ta bort de med apt-get remove <paket>.

Såhär ser de ut:

lappy /home/markus # apt-get remove sun-java5-bin
Reading package lists... Done
Building dependency tree Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
 sun-java5-bin
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 226 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 66.9MB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? Y
(Reading database ... 113130 files and directories currently installed.)
Removing sun-java5-bin ...
/usr/share/icons/sun-java5.png is not a directory
dpkg: error processing sun-java5-bin (--remove):
subprocess post-removal script returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
sun-java5-bin
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)


Och här slutar de, jag har försökt allt jag kan komma på, så nu frågar jag er.

Med vänliga hälsningar.
Markus 'suom1' Viitamäki


Reply to: