[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: förklaring eller förlåt, eller nåt...
Kanske ni svenskar tagit för många kebabkokare ti ert land.... face the fakt...


--

*---------------------------------------------------------------*
* Juuso Jokiniemi 						*
* Computer Science student at Åbo Akademi University		*
* E-Mail: jjokinie@abo.fi	  URL: http://infa.abo.fi/~xreg *
*---------------------------------------------------------------*

Reply to: