[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: linka ihop /dev/rfcomm serial med dev/ttyUSB1?fy fan vilka sexistiska svin ni är,

ni kallar mig okunning, och lat och sen refererar någon till sina systrar. Inte en lista jag har varit med på de senaste åren redigerar 'alltid' sina texter, bara för att jag inte är en kille gör ni dessa påhopp!!

Nätetikett är först och främst att komma på lösningar, men det finnns ju inte här!

tack för skiten ni gett mig idag


Reply to: