[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: linka ihop /dev/rfcomm serial med dev/ttyUSB1?On Monday 18 February 2008 21.04, eva sjuve wrote:
> fy fan vilka sexistiska svin ni är,
>
> ni kallar mig okunning, och lat och sen refererar någon till sina
> systrar. Inte en lista jag har varit med på de senaste åren redigerar
> 'alltid' sina texter, bara för att jag inte är en kille gör ni dessa
> påhopp!!

Det där var omotiverat. Bortsett från Christers första mail ser jag
ingenting som var riktat mot dig personligen. Jag ser ingen
könskoppling här. Jag har sett killar angripas för sin citeringsstil
eller mailettiket många, många gånger, på flera listor. Det är på
intet sätt förbehållet tjejer.

Med vänliga hälsningar,
Christian von Schultz
som tycker påhoppen ska sluta nu.


Reply to: