[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian-instalelrtor 2007-11-01 klockan 22:56 +0100 skrev mattias jonsson:
> Hur öppna huvudmenyn i debian installer för att ex sätta på
> fjärrinstallation för att installera via ssh? ex

Installationsguiden beskriver det här.
http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch06s03.html.sv

6.3.8.3. Installation över nätverket

En av de mer intressanta komponenterna är network-console. Den låter dig
göra en stor del av installationen över nätverket via SSH. Användningen
av nätverk antyder att du måste genomföra de första stegen av
installationen från konsollen, åtminstone till punkten där nätverket
ställs in. (Dock kan du automatisera den delen med Avsnitt 4.7,
“Automatisk installation”.) 

Den här komponenten läses inte in i huvudmenyn som standard så du måste
specifikt begära den. Om du installerar från en cd-skiva behöver du
starta upp med mediumprioritet eller annars kan du starta huvudmenyn och
välja Läs in installationskomponenter från cd och från listan av
ytterligare komponenter välja network-console: Fortsätt installationen
genom fjärråtkomst med SSH. En lyckad inläsning indikeras av en ny
menypost kallad Fortsätt installationen genom fjärråtkomst med SSH. 

Efter du har valt den här nya posten kommer du att bli frågad efter ett
nytt lösenord som ska användas för anslutning till installationssystemet
och för att bekräfta det. Det är allt. Nu bör du se en skärm som
instruerar dig att göra en fjärrinloggning som användaren installer med
lösenordet som du precis angav. En annan viktig detalj att notera på den
här skärmen är fingeravtrycket av det här systemet. Du behöver överföra
fingeravtrycket på ett säkert sätt till “personen som kommer att
fortsätta fjärrinstallationen”. 

Bestämmer du dig för att fortsätta med installationen lokalt kan du
alltid trycka Enter, vilket tar dig tillbaka till huvudmenyn, där du kan
välja en annan komponent. 

Låt oss nu hoppa över till andra sidan av kabeln. Som en förutsättning
behöver du konfigurera din terminal för teckenkodningen UTF-8, på grund
av att installationssystemet använder den kodningen. Om du inte gör det
kommer fjärrinstallation fortfarande vara möjlig men du kommer att
uppleva konstiga skärmproblem som förstörda dialogrutor eller oläsbara
tecken som inte är ascii. Etablera en anslutning till
installationssystemet är så enkelt som att ange: 

$ ssh -l installer installationsvärd

Där installationsvärd är antingen namnet eller IP-adress till den dator
som ska installeras. Före den faktiska inloggningen kommer
fingeravtrycket för fjärrsystemet att visas och du behöver bekräfta att
det är korrekt.
 

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: