[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hur installerar man unstable paketKim Christensen wrote:
Det, eller "apt-get -t unstable qtdmm" som fixar en temporär (högprioriterad) pinning på unstable.


Hur blir det då när qtdmm uppdateras i unstable senare?

/MartinReply to: