[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hur installerar man unstable paket* Marcus Better <marcus@better.se> [2007-10-30 10:51:45 +0100]:

> Martin Leben wrote:
> > james:~# cat /etc/apt/preferences
> > Package: *
> > Pin: release a=etch
> > Pin-Priority: 900
> 
> I detta fall behövs ingen pinning tror jag. Det är bara att göra "aptitude
> install qtdmm/unstable".

Det, eller "apt-get -t unstable qtdmm" som fixar en temporär (högprioriterad) pinning på unstable.

-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/key.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachmentsReply to: