[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hur installerar man unstable paketleif sandahl wrote:
Har nyss lyckats installera lenny i testing via en visitkorts CD på en äldre
pc. Behöver programmet QtDMM ver 0.8.10 men kan bara installera 0.8.8. Det
är den senare versionen jag behöver då en bugg är fixad. Ser inte QtDMM
0.8.8 i programmenyn men kan starta det via filläsaren eller via
terminalfönster. Hur ska jag göra för att installera QtDMM ver 0.8.10. Är
nybörjare!


Hej Leif!

Det du vill åstadkomma kallas "apt pinning". En av mina etch-maskiner ser ut så här:

james:~# cat /etc/apt/sources.list
deb     http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb     http://ftp.se.debian.org/debian/ etch main
deb-src http://ftp.se.debian.org/debian/ etch main
deb     http://ftp.se.debian.org/debian/ unstable main
deb-src http://ftp.se.debian.org/debian/ unstable main

james:~# cat /etc/apt/preferences
Package: *
Pin: release a=etch
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 300


Ovanstående får till följd att endast etch normalt används. unstable används först när man explicit begär det. Se exempel nedan.

För att se vad som finns tillgängligt i etch:

james:~# aptitude show qtdmm
Package: qtdmm
State: not installed
Version: 0.8.6-1
Priority: optional
Section: science
Maintainer: Steffen Moeller <moeller@pzr.uni-rostock.de>
Uncompressed Size: 647k
Depends: libc6 (>= 2.3.5-1), libgcc1 (>= 1:4.0.1), libqt3-mt (>= 3:3.3.5), libstdc++6 (>= 4.0.1-9), libx11-6 | xlibs (> 4.1.0), libxext6 | xlibs (> 4.1.0)
Description: GUI for digital multimeter
A digital multimeter (DMM) attached to the serial port is presented under a QT surface. The tool plots values over time, has a simple scheduler for delayes starts and logging after a threshold was reached. It supports spawning external applications, too.

 Homepage: http://www.mtoussaint.de/qtdmm.html

Tags: uitoolkit::qt


För att se vad som finns tillgängligt i unstable:

james:~# aptitude -t unstable show qtdmm
Package: qtdmm
State: not installed
Version: 0.8.10-1
Priority: optional
Section: science
Maintainer: Steffen Moeller <moeller@debian.org>
Uncompressed Size: 680k
Depends: libc6 (>= 2.6.1-1), libgcc1 (>= 1:4.2.1), libqt3-mt (>= 3:3.3.7), libstdc++6 (>= 4.2.1), libx11-6, libxext6
Description: GUI for digital multimeter
A digital multimeter (DMM) attached to the serial port is presented under a QT surface. The tool plots values over time, has a simple scheduler for delayed starts and logging after a threshold was reached. It supports spawning external applications, too.

Tags: uitoolkit::qt


Och slutligen installera från unstable:

james:~# aptitude -t unstable install qtdmm


Lycka till!

/Martin Leben
--
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to.
Please don't CC me on replies.Reply to: