[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bash-frågaTack, funkade bra!

/Pelle


ons 2007-10-03 klockan 07:16 +0200 skrev Peter Karlsson:
> Du kan ändra värdet på variablen IFS till ett nyradstecken, så delar bash 
> raderna vid nyrad istället för blanksteg:
> 
> IFS='
> '
> Reply to: