[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

bash-frågaHej!

Hur gör man för att i bash iterera över raderna i en variabel? Om jag
kör

for f in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS; do
    echo FILE: $f >> /tmp/dumpargs
done

så itererar den över orden, dvs både mellanslag och ny rad-tecken räknas
som avgränsare. Om jag istället kör med citationstecken runt variabeln:

for f in "$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS"; do
    echo FILE: $f >> /tmp/dumpargs
done

så itererar den inte alls, utan kör en gång på hela innehållet.

Anledningen till att jag behöver göra detta är för att den vanliga
tekniken för nautilus-script med att iterera över argumenten till
scriptet inte fungerar i nätverksutdelningar. Märkligt eftersom
nätverksutdelningarna är monterade av kärnan från fstab, tycker nautilus
borde ge f*n i vilka delar av det riktiga filsystemet som är
nätverksutdelningar, men men...

/PelleReply to: