[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bash-frågaPelle Nilsson:

Hur gör man för att i bash iterera över raderna i en variabel? Om jag
kör

Du kan ändra värdet på variablen IFS till ett nyradstecken, så delar bash raderna vid nyrad istället för blanksteg:

IFS='
'

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: