[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Projektorer och xorgJag har äntligen tagit mig för att uppgradera laptoppen till unstable
och har därmed fått Xorg 7.2

>>>>> "Sven" == Sven Arvidsson <sa@whiz.se> writes:

  Sven> On Wed, 2007-02-21 at 17:42 +0200, Carl-Fredrik Enell wrote:
  Sven> Det har skett väldigt mycket arbete inom X den senaste tiden
  Sven> för att sådant ska fungera out-of-the-box:

  Sven> Är du intresserad så bör du Googla efter RandR 1.2, Xinput,

Den interna LCD-n funkar nu förvisso även utan xorg.conf. Däremot kan
jag inte längre använda min MergedFB-konfiguration för
videopresentationer utan får bara en kopia av LCD-panelen i en på den
externa skärmen helt oläslig upplösning.

Tips om hur jag kommer igång med RandR 1.2 inklusive detektering av
externa skärmar mottages tacksamt. Hittade inte så mycket användbar
information på google.

Grafikkortet är ATI FireGL T2 och jag kör xorgs öppna modul. Apt-get
vägrade förresten installera ATIs binärmodul (fglrx) på grund av
versionskonflikt.

Fredrik
-- 
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
------------------------------------------------
URL:	 http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Work URL: http://www.sgo.fi/~fredrik
------------------------------------------------
pub 1024D/E3930C6C 
Key fingerprint = 
6D46 6879 5826 0219 08FC 0F5E 97FD 06D6 E393 0C6C
=================================================

Reply to: