[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] "Uppgradera" från RAID 1 till 10Tack Marcus
Det känns som ganska många steg att utföra, men jag antar att det får bli ungefär som du säger. Är det avancerade saker man pysslar med blir det många kommandon :)

Jag vet dock inte om jag törs utföra detta... Det är en maskin med produktionsmiljöer, så går något fel blir det minst sagt nattarbete (om man skall återställa systemet). Kanske kan man plocka ut en av RAID 1 diskarna så ifall något går fel, då kan man trycka in extradisken och åtminstone ha ett "live" system igen.

Säg att jag har 1 disk med data, och 1 helt tom, går det inte peta in den tomma disken, och med något kommando få mdadm att synka den nya disken med data från den gamla?

Måste man verkligen kopiera över filer manuellt?
Känns lite bakvänt tycker jag.


Den 2007-05-11 skrev Marcus Better <marcus@better.se>:
Jostein Martinsen-Jones wrote:
> Hur blir det med boot-sektorerna när man gör såhär?

Jaså du vill kunna boota också? :-)

> Kan man använda dd istället för att kopiera?
> På så vis borde man väl få med sig allt i ett svep (partitionstabell,
> bootsektor, data)?

Nej, Grub måste installeras om i vilket fall som helst. (Dessutom ska man
inte kopiera några partitionstabeller, det är bara datat i RAID-enheten som
kopieras.)

Mitt tips (har faktiskt provat) är att göra en liten separat RAID1
för /boot. Man kan, med lite trixande, installera GRUB på två eller flera
diskar på så sätt att om bootdisken kvaddar så kan man även boota från den
andra disken.

Marcus--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: