[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] "Uppgradera" från RAID 1 till 10
Hur blir det med boot-sektorerna när man gör såhär?
Kan man använda dd istället för att kopiera?
På så vis borde man väl få med sig allt i ett svep (partitionstabell, bootsektor, data)?

Den 2007-05-10 skrev Marcus Better <marcus@better.se>:
Gunnar Björkdahl wrote:
> Jag har en dator som använder sig av RAID 1. Nu har jag 2 extra diskar på
> gång (exakt likadana som de i RAID-settet) och funderar på att "byta upp
> mig" till RAID 10.

> Vet någon på listan om detta går att göra smärtfritt?

Kan man inte göra såhär? (Obs att jag finurligt nog endast ställer en
hypotetisk fråga, så tro inte att jag uppmanar dig att testa nåt. :-)

*Skapa en RAID 0 av de två tomma diskarna, säg /dev/md1.
*Skapa en RAID 1, /dev/md3, i degraderat läge innehållande enbart /dev/md1
(och den andra spegeln alltså "missing").
*Kopiera datat till /dev/md3.
*Kolla att du kan läsa det. Nu bör du kunna plocka bort de två ursprungliga
diskarna och köra enbart med /dev/md3.
*Gör en till RAID 0, /dev/md2, av de två gamla diskarna.
*Lägg till /dev/md2 till /dev/md3. Klart!

Marcus

PS: Inga garantier. Vänligen skyll inte på mig om det kvaddar nåt...--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: