[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Byta localeOn Wed, Mar 14, 2007 at 12:37:59PM +0100, Marcus Better wrote:
> Ivar Alm wrote:
> > Jag har 8859-1 på mina filnamn. Jag hittade ett paket 'convmv' som kan
> > koda om filnamn,
> 
> Är du säker på att du vill koda om filnamn? Borde de inte visas korrekt
> ändå, åtminstone om de är 8859-1?
> 
Jag tror det... Idag ser det ut såhär:
octo@galaxy:~$ locale
LANG=
LC_CTYPE=sv_SE
LC_NUMERIC="POSIX"
LC_TIME="POSIX"
LC_COLLATE="POSIX"
LC_MONETARY="POSIX"
LC_MESSAGES="POSIX"
LC_PAPER="POSIX"
LC_NAME="POSIX"
LC_ADDRESS="POSIX"
LC_TELEPHONE="POSIX"
LC_MEASUREMENT="POSIX"
LC_IDENTIFICATION="POSIX"
LC_ALL=

Jag testade ändra locale till sv_SE.UTF-8 mha 'dpkg-reconfigure
locales', fast ändrade då samtliga locales inklusive LANG till UTF-8. Då
blev det skräp av alla ÅÄÖ i filnamnen. Åtminstone i kconsole.

//I
-- 
A: Because it messes up the way dialoges are read.
Q: Why?
A: Top posting.
Q: What's the most annoying thing in emails?Reply to: