[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

KVM med DebianHej alla
Jag försöker skapa en virtuell server på min core2duo cpu, men det går inte så värst bra.

Vad jag gjort:
- Installerat de paket jag tror krävs (bochsbios bridge-utils debootstrap kvm kvm-source qemu sharutils vde vgabios)
- Kompilerat 2.6.20 kärnan för core2 cpu:n (först make oldconfig, sedan make menuconfig, make-kpkg osv)
- Inställningar i BIOS ang. virtualiseringsstöd
- Laddat ned en Debian iso (debian-testing-amd64-businesscard.iso )
- Skapat en virtuell disk på 5GB (qemu-img create vdisk.qcow 5G)
- Laddat kvm-modulen i kärnan (modprobe kvm-intel)
- Lade till mitt konto till gruppen kvm (adduser gunter kvm)

Här kommer problemet:
När jag kör följande kommando tvärhänger sig datorn:
"kvm -hda vdisk.qcow -cdrom debian-testing-amd64-businesscard.iso )  -boot d -m 384"
Jag hittar inget alls i någon loggfil om vad som gått fel.

När man googlar och slänger med sökordet kvm hittar man en himla massa som rör kvm-switchar, inte virtualisering :(


lsmod|grep kvm
kvm_intel              22924  0
kvm                    62500  1 kvm_intel


cat /proc/cpuinfo |grep vmx
flags           :  ... vmx ...

Reply to: