[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Filnamnsstyrd tolkning i Firefox och Konquerortor 2007-03-08 klockan 22:04 +0100 skrev Mats Erik Andersson:
> Jag hoppas någon kan peka ut en förklaring. Inverkar
> filnamnet med namnslut .html så att en sgml-tolk ges
> fritt arbete tvärt emot textens entydiga innehåll av
> xml-text, medan namngivning med .xhtml hindrar all
> tvetydighet? Jag trevar i blindo efter ett skäl för
> detta oväntade beteende.

Det är inte många läsare som faktiskt tittar på doctypedeklarationen för
att ta reda på vilken typ en fil är - normalt tolkar de filen utifrån t
ex filnamn och eventuell HTTP-headerinformation. De flesta servrar
kommer att ange MIME-typen text/html för en fil som slutar med .html,
och om den då istället innehåller application/xhtml är det fel, och
läsaren kan inte anklagas om tolkningen blir felaktig. Om man läser från
ett lokalt filsystem skulle jag tro att MIME-typen gissas utifrån
filnamnet, med liknande resultat.

Kort sagt skall XHTML-filer sluta med .xhtml, annars tolkas de sannolikt
som HTML. Undantaget är diverse validatorer och några andra verktyg som
faktiskt använder sig av doctype-deklarationen för att avgöra filtyp.
Därför kommer troligen w3cs HTML-validator att godkänna din fil om du
skickar den via webformuläret, men klaga om du laddar upp den på en
server och den läses därifrån (eftersom MIME-typ och doctype-deklaration
då inte stämmer överens).
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: